קבוצות תמיכה

אנשים מגיבים בצורה שונה ומגוונת לאתגרים הקשורים להתמודדות עם מחלת הסרטן, כולל מצב משפחתי, רקע אישי ושלב המחלה. במאבק לבריאות איתנה, הטיפול בצרכים הרגשיים חשוב לא פחות מהטיפול בצרכים הפיזיים.

קבוצות התמיכה של “בית נתן” מאפשרות לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם לעבור ממצב של בהלה רגשית למצב של נחישות ותקוה.

כל סדרת תמיכה כוללת 10 מפגשים, בהנחיית עובד סוציאלי. הקבוצות קטנות ומעניקות תמיכה לחולי סרטן בשלבים השונים של המחלה, החל מהאבחון ודרך תהליך הטיפול. המשתתפים מרבים לפתח קשרים הדוקים, שומרים על קשר ומסייעים זה לזה גם לאחר סיום התכנית הפורמלית.

לקבלת פרטים נוספים על קבוצות התמיכה, לחץ כאן.