white_Logo

הסיפור של בית נתן

בית נתן, עמותה הממוקמת בירושלים, שמה לה למטרה להעניק תמיכה נפשית וחברתית למשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן. התמיכה, בכל שלבי המחלה, ניתנת על ידי שיחות טלפוניות, קבוצות תמיכה, פעילויות יומיות, ימי נופש טיפוליים ועוד.

התכניות המגוונות של בית נתן מספקות הכוונה ותמיכה בשלבים השונים של המחלה- כהשלמה חיונית לטיפול הרפואי. התכניות השונות יכולות לקדם את תהליך הריפוי תוך שיפור איכות החיים של החולים ובני זוגם.

בית נתן  נוסד בשנת 1995 על ידי חיה הלר ע"ה, לאחר שליוותה חברה קרובה שחלתה בסרטן. חיה התקשתה להשלים עם העדר שירותי תמיכה ומידע לחולים. היא הקימה את עמותת "בית נתן" (לזכר סבה, נתן ז"ל.)

למרות שהמטרה הראשונית של  בית נתן הייתה העלאת המודעות לסרטן השד ועידוד גילוי מוקדם אצל נשים באוכלוסיות שהיו פחות מודעות לחשיבות הדבר, ניכר במהרה כי קיים צורך דחוף בשירותים נוספים.

כיום בית נתן מציע מגוון תכניות לחולי סרטן ולבני זוגם.